Kalite Politikamız

  • “Insan Sağlığının” önemini tüm birimlerce özümsenerek, gereken tedbirleri almak.
  • Üretim birimlerinin,ürün hijyeni için,önce şahsi,ardından fiziksel ortam için gerekli olan hijyen kurallarına uymasını sağlamak.

  • Iso 13485:2012 kalite yönetim sistemi şartlarını efektif olarak uygulayabilmek.
  • Ürünlerimizde müşteri tatmin ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli iyileştirme sağlamak.
  • Ürünlerimizin,üretim,depolama ve yükleme koşullarında gerekli hijyeni sağlamak ve korumak.
  • Güncel teknolojiyi takip ederek,piyasaların arzu ettiği çeşitleri araştırmak,geliştirmek ve piyasaya arz etmek.
  • Sistem ve proseslerimizi sürekli gözden geçirerek,gerekli değişiklikleri yapmak.